Publicitate

2019-08-02, 14:47:02

Anunţ concurs

SC Compania de Apă Olt SA organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziţii publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerinţe specifice:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau studii universitare de lungă durată;
-experenţă de minimum cinci ani în domeniul achiziţiilor publice şi cunoştinţe specifice referitoare la managementul achiziţiilor publice: planificarea/monitorizarea  achiziţiilor publice, atribuirea contractelor/încheierea acordurilor cadru; coordonarea procesului de realizare a achiziţiilor de bunuri, servicii, lucrări, aferente Proiectului finanţat din Programul Operaţional Infrastructura Mediu, în condiţiile stabilite în Contractul de Finanţare (respectiv conform legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor) – certificate expert achiziţii publice şi/saumanagement achiziţii publice;
-aptitudini şi abilităţi: gândire analitică şi sintetică, persoană comunicativă, responsabilă, abilităţi de comunicare, inclusiv conceperea documentelor oficiale necesare în domeniul achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, capacitate de a analiza şi sintetiza, adaptare dinamică la sarcinile din proiect, rezistenţă la stres, abilităţi de lucru în echipă;
-cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office, Windows, internet – nivel mediu;
-limbi străine:cunoaşterea unei limbi strine de circulaţie internaţională - cunoştinţe de bază.

Cerinţe generale:
-să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris şi vorbit;
-să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate:
-să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau late cerinţe specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-să nu aibă condamnări definitive epntru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciu, are împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals,  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc în data de 27.08.2019, orele 10.00.

Cererile de înscriere şi CV-urile, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de mai sus, se depun la sediul societăţii din strada Artileriei nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 23.08.2019, orele 14.00.

Relaţii se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431.750

Comentarii

Redacţia

2019-08-02 14:47:02

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...