Publicitate

2019-01-29, 19:29:09

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2019


Numărul de referință al apelului de selecție:apel selectie nr.1/2019                                                                               Data lansarii:29 ianuarie 2019                 
Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin axa  Leader din PNDR anunță lansarea primului apel de selectie aferent anului 2019 pentru masurile M1/1C, M2/2A, M5/3A, M7/6B  si M9/6A  în perioada 29.01.2019 – 28.06.2019.


1.    Masura M1/1C Formarea Profesionala a Actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul Gal Vedea Gavanu Burdea  beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M1/1C sunt Directi : entitatile sau organismele publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie; si Indirecti : persoane angajate in sectorul agricol, administratori ai unor exploatatii agricole, actori economici care sunt IMM-uri care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL beneficiari directi ai masurilor M2/2A, M3/2A, M4/2B si M5/3A. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.    Masura M2/2A – Dezvoltarea exploatatiilor agricole  beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M2/2A  Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

3.    Masura M5/3A Infiintarea grupurilor si organizatiilor de producatori  beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M5/3A sunt Grupurile si organizatiile de producatori din sectorul agricol si pomicol care se incadreaza in definitia IMM-urilor si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 01 ianuarie 2014. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

4.    Masura M7/6B – Dezvoltarea satelor  beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M7/6B sunt Directi: Unitatile administrativ teritoriale din teritoriul GAL Vdea Gavanu Burdea (comune, orase cu mai putin de 20.000 locuitori) si asociatiile acestora, ONG-uri, unităti de cult pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, persoane fizice autorizate/societăti comerciale care detin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, conform legislatiei in vigoare.Indirecti: populatia din teritoriu. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.    Masura M9/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M9/6A sunt fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiinatarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data, micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente in spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin, micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-up), beneficiari ai masuriilor M4/2B si/sau M6/6A care se incadreaza in cei enumerati mai sus, persoanele fizice neautorizate nu sunt eligile. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele cinci măsuri ,valoarea publica alocata pe masura:

1.    Masura M1/1C Formarea Profesionala a Actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul Gal Vedea Gavanu Burdea 30.887,37 euro, valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil fiind de 30.887,37 euro/proiect.

2.    Masura M2/2A – Dezvoltarea exploatatiilor agricole 50.803,31 Euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 50.803,31 Euro/proiect .

3.    Masura M5/3A Infiintarea grupurilor si organizatiilor de producatori  22.600,35 euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 22.600,35 euro /proiect.

4.    Masura M7/6B - Dezvoltarea satelor, fonduri disponibile in valoare totala de 50 052,86 euro,din care 5.552,86 euro pentru  infrastructura sociala, respectiv 44.500,00 euro pentru restul tipurilor de investitii, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 44.500,00 euro/ proiect, respectiv 5.552,86 euro/proiect infrastructura sociala.

5.    Masura M9/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 35.000,00 euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 35.000,00 euro /proiect.

Valoarea minima nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5.000 euro.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa telefonic la nr. 0371129700, in scris la adresa de e-mail office@galvgb.ro sau la sediul GAL Vedea Gavanu Burdea.

Depunerea proiectelor este continua pana la sfarsitul sesiunii si/sau pana la acoperirea sumei disponibile in cadrul masurii, cu selectie lunara. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, în perioada 29 ianuarie 2019  – 28 iunie 2019, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 28 iunie 2019 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Anuntul privind lansarea apelului de selectie se gaseste la sediul :, sediul GAL Vedea-Gavanu-Burdea, sediile primariilor partenere,site-ul  www.galvgb.ro.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 iunie 2019, orele 16:00.

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile M2/2A, M7/6B, M1/1C, M5/3A respectiv M9/6A. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este disponibil pe site-ul www.galvgb.ro și va fi afișat la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea. De asemenea, criteriile de selecție și punctajul aferent pot fi solicitate la datele de contact de mai jos. Comisia de Selecție este formată din: 3 reprezentanți ai sectorului public, 7 reprezentanți ai sectorului privat și 1 reprezentant al societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 11 membri din spațiul rural.

Pentru a afla detalii privind conditiile si modalitatea de accesare a fondurilor europene disponibile, precum si investitiile care sunt finantate prin FEADR, consultati versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, disponibila la sediul GAL precum si Ghidul solicitantului publicat pe site-ul www.galvgb.ro. Daca doriti informatii suplimentare puteti sa formulati intrebari catre Gal Vedea Gavanu Burdea la adresele de e-mail : gal.vedeagavanuburdea@gmail.com si office@galvgb.ro

Data si modul de anuntare a rezultatelor : GAL posteaza pe site-ul sau Rapoartele de selectie cel tarziu in ziua urmatoare aprobarii Rapoartelor de selectie in Comitetul de selectie a proiectelor. In termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea rapoartelor de selectie, GAL va notifica solicitantii privind rezultatele procesului de selectie, in scris/e-mail, cu confirmare de primire din partea solicitantului.

Comentarii

Redacţia

2019-01-29 19:29:09

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...