Publicitate

2019-08-02, 15:02:02

Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi

4 posturi de inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a)    Să deţină cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România:
b)    Să cunaoscă limba română, scris şi vorbit;
c)    Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)    Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e)    Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)    Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit  cerinţelor postului scos la concurs;
g)    Să nu  fie condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice:
a)    Studii superioare tehnice de lungă durată – profil tehnic (absolvite cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă, în conformitate cu legislaţia în vigoare) specializarea: construcţii civile, instalaţii, mecanică, hidrotehnică, electromecanic – minimum cinci ani vechime în specialitatea obţinută;
b)    Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office) şi utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (Autocad);
c)    Cunoştinţe limba engleză nivel mediu;
d)    Constituie un avantaj experienţa în domeniul contrucţiilor şi construcţiilor edilitare şi gospodărie comunală, precum şi deţinerea de autorizaţii de: diriginte de şantiare – lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi canalizare şi responsabil tehnic cu execuţia, în domeniul construcţiilor edilitare şid e gospodărie comunală; Competenţe şi experienţă în implementarea Proiectelor derulate cu fonduri europene.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:
Proba scrisă va avea loc în data de 29.08.2019, orele 11.00
Interviul va avea loc în data de 3.09.2019, orele 11.00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedent.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.08.2019, orele 14.00, la Registratura SC Compania de Apă Olt SA, strada Artileriei nr. 2. Relaţii se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750.

Comentarii

Redacţia

2019-08-02 15:02:02

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...