Social

2020-10-02, 12:11:48

Ce trebuie să ştie persoanele din Olt care vor să-şi cumpere vechime în muncă

Casa de Pensii Olt anunţă că a fost publicată Ordonanƫa de urgenƫă nr. 163 care aduce două prevederi importante legate de dreptul la pensie. Prima vizează persoanele care nu au calitatea de pensionar şi care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie. Concret, aceste persoane pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare, iar a doua prevedere introduce posibilitatea ca în situaţii excepţionale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 sa poată fi valorificate în baza informaţiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice.

Potrivit CJP Olt, poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare sociala se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul, respectiv mandatarul desemnat prin procură specială de catre acesta, va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la OUG nr. 163/2020, din care să reiasă următoarele:

- la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar;

- în  perioada înscrisă în  contractul  de asigurare socială  pentru care se solicită asigurarea: nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care Romania   aplică  instrumente  juridice   internaţionale  în   domeniul  securităţii sociale; nu a avut obligaţia asigurăni în sistemul public de pensii; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020 se încheie numai pentru perioade anterioare, durata maximă de asigurare fiind de 72 de luni (6 ani calendaristici).

Perioadele de timp pentru care se încheie contractual sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data implinirii varstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate in intervalul cuprins între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Încheierea contractului de asigurare socială in temeiul prevederilor OUG nr. 163/2020 poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 - 31.08.2021.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurari sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurari sociale datorate, prevăzut  pentru anul 2020 este de 2230 lei. În situaţia în care, în perioada în care se poate încheia contractul de asigurare socială (28.09.2020-31.08.2021), valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată se modifică prin hotărâre a Guvernului, la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate se va utiiiza noua valoare a acestui indicator, doar in cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

Cota contribuţiei de asigurari sociale prevăzute la art. Ill alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%.

Suma cu titlu de contribute de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2021.

În situaţia in care la data de 31.08.2021, contribuţia de asigurari sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate. 

Astfel, in situatii exceptionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca , declarate in conditiile legii , angajatorii au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestora nu poate fi identificata, perioadele anterioare datei de 01.04.2001 pot fi valorificate pe baza informatiilor existente in arhiva electronica creata  in temeiul H.G.1768/2005.  


Comentarii

Redacţia

2020-10-02 12:11:48

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...