Învăţământ

2017-06-19, 12:58:14

Start la înscrierea pentru concursul de directori şi adjuncţi. 88 de posturi libere la şcolile din judeţ

Cei care vor să ocupe unul din cele 70 de posturi de director şi 18 posturi de director adjunct, din unităţile de învăţământ din judeţul Olt, se pot înscrie, începând de astăzi, pentru a participa la concursul de peste o lună, potrivit ISJ.

Potrivit site-ului oficial al ISJ Olt, dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul sau la registratura Inspectoratului Școlar Județean Olt/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie - 6 iulie 2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19 - 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Olt/unitatea de învățământ particular, respectiv Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Slatina.

70 de posturi de director şi 18 posturi de director adjunct au fost scoase la concurs, de ISJ Olt.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:


au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „pedagogia învățământului primar și preșcolar”;

sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii patru ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;

nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;

au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Comentarii

Redacţia

2017-06-19 12:58:14

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro